Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Białymstoku

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.


 

********

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego)  i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni rozpocznie się od 11 maja 2018 r. i będzie trwać do 26 maja 2018 r.


WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski ŻOŁNIERZY REZERWY o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia na 19-26 maja 2018 r.

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

szczegóły >>>

********

********

********

********

********

********

 

********

********

********

2018-05-18
Spotkanie z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Białymstoku

18 maja br. na zaproszenie komendanta Hufca Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie uczniów trzecich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień.

2018-05-11
Militarna Majówka

11 maja br. w ramach „Militarnej Majówki” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach, Wojskowa Komenda Uzupełnień we współpracy z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej wystawiła stoisko informacyjne promujące ochotnicze formy służby wojskowej.

2018-05-11
Uroczyste przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku

W dniu 10 maja 2018 roku w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

2018-05-04
Obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja

3 maja br. w ramach Wojewódzkich Obchodów Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja, Wojskowa Komenda Uzupełnień we współpracy z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej wystawiła stoisko informacyjne promujące ochotnicze formy służby wojskowej.

2018-04-30
Zawody strzeleckie o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Ułanów Karpackich

29 kwietnia br. w ramach zawodów strzeleckich o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Ułanów Karpackich, Wojskowa Komenda Uzupełnień we współpracy z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej wystawiła stoisko informacyjne promujące ochotnicze formy służby wojskowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację. Na stronie znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli m.in. dotyczące służby wojskowej.

 

W sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku przyjmuje:
  - w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00.

********

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.