Strona Główna Strona Główna
 
Strona główna
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku jest organem wykonawczym Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów:
białostockiego, monieckiego i sokólskiego oraz miasto Białystok.

WKU w Białymstoku podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

***

Aktualności

2014-11-26 Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie powietrznodesantowym
 w Gliwicach
2014-11-25 Spotkanie z uczniami klas maturalnych w Dąbrowie Białostockiej
2014-10-31 Żołnierska Pamięć
2014-10-31 Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej
 w Szczecinie
2014-10-28 Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej
2014-10-22 Służba przygotowawcza w 2015 roku

 

 

Adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok
Polska
..................... Godziny urzędowania:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

.
.
8.00 - 16.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dni robocze w godzinach urzędowania.

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.