Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Białymstoku

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.


 

********

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego)  i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni rozpocznie się od 20 stycznia 2018 r. i będzie trwać do 4 lutego 2018 r.


WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski ŻOŁNIERZY REZERWY o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia od 28 stycznia do 4 luty 2018 r.

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

szczegóły >>>

********

********

********

********

********

2018-02-22
Szkolenia żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Od początku roku minęło siedem tygodni, w trakcie których aż sześć weekendów wypełnionych było szkoleniami żołnierzy OT z województwa podlaskiego.

2018-02-19
Pożegnanie oficera Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

16 lutego br. kpt. Adam OLSZEWSKI – oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami zakończył służbę w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Białymstoku.

2018-02-16
Ślubowanie Klasy Mundurowej Zespołu Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

16 lutego br., odbyło się uroczyste ślubowanie klasy mundurowej w Zespole Szkół im. Generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej, w uroczystości uczestniczył w imieniu Wojskowego Komendanta Uzupełnień – mjr Mariusz ZAWADZKI.

2018-02-12
Spotkanie z uczniami XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

8 lutego br. na zaproszenie dyrekcji XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda KACZOROWSKIEGO w Białymstoku odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz żołnierzami z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku.

2018-02-05
Uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej

W niedzielę 4 lutego br. na Placu Dominikańskim w Sejnach oraz na placu przed Starostwem Powiatowym w Siemiatyczach żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli pierwszą w tym roku uroczystą przysięgę wojskową.


Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację. Na stronie znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli m.in. dotyczące służby wojskowej.

 

W sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku przyjmuje:
  - w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00.

********

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.