Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Białymstoku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku jest organem wykonawczym Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: białostockiego, monieckiego i sokólskiego oraz miasto Białystok. 

WKU w Białymstoku podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.                                                        

  *******

 

NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

 Służba przygotowawcza na potrzeby korpusu oficerów w 2016 roku w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy.

 Pragniemy poinformować, że w Zarządzie Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego WP prowadzone są prace związane z realizacją służby przygotowawczej w 2016 r., w ramach której planowane jest przeprowadzenie szkolenia na potrzeby korpusu oficerów w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy.

 Przeprowadzenie szkolenia planowane jest w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie styczeń - lipiec 2016 r.

 Uruchomienie szkolenia w tej specjalności wojskowej uwarunkowane jednak będzie zapewnieniem niezbędnej liczby ochotników.

 W związku z powyższym zapraszamy potencjalnych ochotników - lekarzy, zainteresowanych pełnieniem służby przygotowawczej do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku ul. Lipowa 35.

  *******

 

*******

 

CZAS  OCHOTNIKÓW

złóż akces do odbycia szkolenia wojskowego

*******

ZAWÓD ŻOŁNIERZ  - DOŁĄCZ DO NAJLEPRZYCH

propozycje służby na terenie całego kraju

*******

WARTO  BYĆ  ŻOŁNIERZEM
NARODOWYCH  SIŁ  REZERWOWYCH

*******


SŁUŻBA  PRZYGOTOWAWCZA
TO WSTĘP DO KARIERY ŻOŁNIERZA

 

*******

     


   
Aktualności:
2015-07-24 Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2 Pułku Rozpoznawczym
 w Hrubieszowie.
2015-07-23 Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej
 w Szczecinie.
2015-07-20 Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 11 pułku artylerii
w Węgorzewie.
2015-07-10 „Bądź Bohaterem” zostań dawcą szpiku i komórek macierzystych
dla
mjr Tomasza Kowala.
2015-07-09 Uroczystości pogrzebowe kpt. Antoniego Jabłońskiego.
2015-07-08 Decyzja Nr 242/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2015 r.
w sprawie odznaki pamiątkowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku.

******

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok
Polska
  Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w dni robocze w godzinach urzędowania.
Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.