Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Białymstoku

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.


 

*******

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego)  i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

Szkolenie podstawowe w wymiarze 16 dni rozpocznie się od 1 grudnia i będzie trwać do 16 grudnia br.WKU w Białymstoku przyjmuje również wnioski ŻOŁNIERZY REZERWY o powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej z terminem rozpoczęcia od 9 grudnia do 16 grudnia 2017 r.

Ochotnicy zainteresowani rozpoczęciem Terytorialnej Służby Wojskowej w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze wojskowej i odbytym przeszkoleniu wojskowym) i posiadający adres stałego zameldowania na terenie administrowanym przez WKU w Białymstoku (powiat sokólski, moniecki, białostocki oraz miasto Białystok) proszeni są o składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami.

UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

szczegóły >>>

*******

*******

*******

*******

2017-12-18
Spotkanie Wigilijne

15 grudnia br. przy wigilijnym stole spotkali się pracownicy oraz żołnierze zawodowi Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku.

2017-12-01
Wyróżnienie żołnierzy i pracowników WKU w Białymstoku

W dniu 1 grudnia br. Wojskowy Komendant Uzupełnień na zbiórce podziękował żołnierzom i członkom korpusu służby cywilnej za udział w ćwiczeniu dowódczo sztabowym na mapach pk. OPAL-17

2017-11-21
Ćwiczenie dowódczo - sztabowe na mapach pk. OPAL-17
W dniach 14-17.11.2017 r. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku uczestniczyła w ćwiczeniu dowódczo - sztabowym na mapach pk. OPAL-17.

2017-11-13
Wręczenie aktów mianowania

10 listopada 2017 r., w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku miała miejsce uroczysta zbiórka żołnierzy i pracowników WKU z okazji obchodów 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uroczystość wręczenia Aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

2017-11-13
Żołnierska Pamięć

W przedzień obchodów 99. roczninicy odzyskania niepodległości, a także w ramach kontynuowania akcji „Żołnierska Pamięć”, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku zapalili znicze na grobach żołnierzy polskich.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację. Na stronie znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli m.in. dotyczące służby wojskowej.

 

W sprawach skarg, wniosków i petycji Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku przyjmuje:
  - w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 17.00.

*******

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.