Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 
Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień

w Białymstoku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku jest organem wykonawczym Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: białostockiego, monieckiego i sokólskiego oraz miasto Białystok. 

WKU w Białymstoku podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.   

*******

*******

Więcej informacji >>>

*******

*******

Aktualności:

2016-12-05 Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych
 w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku.
2016-11-28 Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów
 zawodowych w 25. Batalionie Obrony Terytorialnej w Białymstoku.
2016-11-28 Spotkanie z uczniami XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
2016-11-25 Spotkanie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego Służb Mundurowych WSAP
 w Białymstoku.
2016-11-25 Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów
zawodowych w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku.
2016-11-15 98. rocznica odzyskania niepodległości.

 

 

 

 

*******

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, 31 lipca 2015 r. została uruchomiona inicjatywa „Obywatel”, której częścią jest portal www.obywatel.gov.pl. Jego głównym celem jest zapewnienie aktualnej i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administrację. Na stronie znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli m.in. dotyczące służby wojskowej.

*******

NABÓR KANDYDATÓW
NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


W KORPUSIE OSOBOWYM WOJSK SPECJALNYCH W 2016 R.

*******

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białymstoku, informuje że w Jednostkach Wojskowych na terenie kraju są wolne stanowiska dla osób zainteresowanych pracą
w charakterze żołnierza zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące służby zawodowej znajdują się w zakładce Służba zawodowa/egzaminy.

Kontakt osobisty z pracownikami WKU w Białymstoku ul. Lipowa 35 lub telefoniczny - tel: 261 398 260, 261 398 220.

  *******

                     ZAWÓD  ŻOŁNIERZ                   

         DOŁĄCZ DO NAJLEPRZYCH            

*******

WARTO  BYĆ  ŻOŁNIERZEM

NARODOWYCH  SIŁ  REZERWOWYCH

*******


SŁUŻBA  PRZYGOTOWAWCZA

TO WSTĘP DO KARIERY ŻOŁNIERZA

 

*******
 

 OKRESOWA          

      SŁUŻBA   WOJSKOWA             

           

*******

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Białymstoku
ul. Lipowa 35
15-428 Białystok
Polska
  Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

Interesantów w sprawach skarg i wniosków Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-17.00.

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.