Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2013-02-15 10:24:14
Kwalifikacja do korpusu szeregowych zawodowych w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku
Informujemy, że w JW 3797 w Giżycku odbywają się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
.
Kwalifikacje odbywają się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca o godz. 8:00
Miejsce stawiennictwa:
JW 3797
ul. Wojska Polskiego 21
11-500 Giżycko
tel. kontaktowy: 87 429-42-55


Wakaty występujące w 15 Brygadzie Zmechanizowanej w Giżycku.
1. Kierowca BWP - 9 stanowisk - st. szer.
2. Kierowca czołgu T-72 - 4 stanowiska - st. szer.
3. Działonowy czołgu T-72 - 5 stanowisk - st. szer.
4. Kierowca BRDM - 2 stanowiska - st. szer.
5. Kierowca MTLB - 1 stanowisko - st. szer.

Kandydaci powinni posiadać:
-książeczka wojskowa,
-dowód osobisty,
-strój sportowy/obuwie sportowe,
-świadectwo ukończenia szkoły,
-inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy itp.),
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu:

mgr Wojciech NIEMOTKO tel. 85 74 98 260