Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-07-28 09:57:40
Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych w 2017 r.
Informujemy, że zgodnie z Decyzją Nr 143/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.07.2017 r. w bieżącym roku prowadzony jest nabór na szkolenie kandydatów w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach Wojsk Specjalnych.Szkolenie będzie realizowane w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia w korpusie osobowym Wojsk Specjalnych wynosi 30 stanowisk.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia po rejestracji na stronie Ośrodka Szkolenia www.commando.mil.pl składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień do dnia 30 września 2017 r.

Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji są zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia www.commando.mil.pl
 
Decyzja MON