Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-05-25 15:14:09
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 18 pułku rozpoznawczym w Białymstoku
Informujemy, że w 18 pułku rozpoznawczym w Białymstoku odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 12.06.2017 r. od godz. 7:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
18 pułk rozpoznawczy
ul. Kawaleryjska 70
tel. 261-398-755

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej;

Poniżej zamieszczamy regulamin postępowania rekrutacyjnego do zawodowej służby wojskowej w 18 pułku rozpoznawczym w Białymstoku.

Regulamin postepowania rekrutacyjnego do zawodowej służby wojskowej w 18 pułku rozpoznawczym

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260