Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-05-18 13:07:43
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych w Jednostce Wojskowej 4390 w Tomaszowie Mazowieckim
Informujemy, że w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.Termin kwalifikacji:
- 09 czerwca 2017 r., godzina 7.40

Miejsce stawiennictwa:
JW 4391
ul. Piłsudskiego 72
97-217 Tomaszów Mazowiecki
Telefon kontaktowy: 261 167 812

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260