Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-03-22 13:38:30
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie.
Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.Miejsce stawiennictwa:
16 batalion powietrznodesantowy
JW 4495
ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków
telefon: 261-134-551

Kwalifikacje odbędą się w dniach:
- 11, 25 kwiecień 2017 r.
- 09, 23 maj 2017 r.
- 13, 27 czerwiec 2017 r.
- 12, 26 wrzesień 2017 r.
- 10, 24 październik 2017 r.
- 14, 28 listopad 2017 r.
- 05, 12 grudzień 2017 r.

Kwalifikacje rozpoczynają się o godzinie 8:00.

Kandydaci powinni posiadać:

- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- strój i obuwie sportowe,
- świadectwo ukończenia szkoły,
- inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (np. prawo jazdy itp.)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście oraz pod numerem telefonu: 261 398 260.