Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-03-21 09:14:02
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku.
Informujemy, że w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniach:
- 20.04.2017 r. od godz. 9:00 w korpusie oficerów oraz podoficerów;
- 25.04.2017 r. od godz. 9:00 w korpusie oficerów oraz podoficerów;
- 27.04.2017 r. od godz. 9:00 w korpusie szeregowych;

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
1. Brygada OT
ul. Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
tel. 261-398-691

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- CV;

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260