Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-02-14 10:00:03
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 4391 w Tomaszowie Mazowieckim.
Informujemy, że w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Termin kwalifikacji:
- 03 i 17 marca 2017 roku, godzina 8.30

Miejsce stawiennictwa:
JW 4391
ul. Piłsudskiego 72
97-217 Tomaszów Mazowiecki
Telefon kontaktowy: 261 167 714

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260