Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-02-10 14:35:00
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej w korpusie szeregowych zawodowych.
Informujemy, że w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Termin kwalifikacji:

- 14.02.2017 r. godz. 8.00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
1 Brygada Pancerna
JW 1230
ul. Okuniewska 1
05-075 Warszawa - Wesoła
tel. 261-812-344, 261-812-109

Kandydaci na kwalifikację powinni:
• mieć odbytą zasadniczą służbę wojskową lub służbę przygotowawczą;
• nie karani;
• posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• posiadać strój sportowy oraz obuwie do ćwiczeń w hali sportowej;

Zakres kwalifikacji obejmować będzie:
• wypełnienie ankiety personalnej;
• rozmowę kwalifikacyjną;
• test sprawnościowy z WF.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu 261 398 260