Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-02-01 15:06:21
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.
Informujemy, że w dniu 07lutego 2017 r. oraz 09 lutego 2017 r. o godz. 7.45 w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.

 

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
34 Brygada Kawalerii Pancernej
JW 2423
ul. Żarska 1
68-100 Żagań woj.lubuskie
tel. 261 688 364

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy, certyfikaty);
• strój sportowy;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej oraz szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260