Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-01-31 14:01:09
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych podoficerów i oficerów zawodowych w Jednostce Wojskowej 4390 w Tomaszowie Mazowieckim.
Informujemy, że w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych podoficerów i oficerów zawodowych.Termin kwalifikacji:
- 23 lutego 2017 r., godzina 7.45

Miejsce stawiennictwa:

JW 4391
ul. Piłsudskiego 72
97-217 Tomaszów Mazowiecki
Telefon kontaktowy: 261 167 812

Kandydat powinien posiadać:

• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260