Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-01-24 15:21:05
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu.
Informuję, że w dniu 31 stycznia 2017 roku, oraz 02 lutego 2017 roku od godz.08.00, 11 batalion dowodzenia (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustekŻagań, ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadził

rozmowy kwalifikacyjne żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
     w nw. korpusach osobowych:
      - Łączności i Informatyki,
2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż. st. sierż., mł. chor.)
     w nw. korpusach osobowych:
      - Łączności i Informatyki,
      - Inżynierii Wojskowej,
      - Logistyki,
3) w korpusie szeregowych zawodowych:
     w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:
      - KIEROWCA — prawo jazdy kat. C, C÷E; oraz T.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
• książeczkę wojskową;
• dowód osobisty;
• świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych); zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
• świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
• inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
• ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I — sprawdzian sprawności fizycznej; Etap II — rozmowa kwalifikacyjna.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony kpt. Adrian HAUSMANN — telefon służbowy 261 688 360.