Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-01-13 11:32:46
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 15 Batalionie Saperów w Orzyszu.
Informujemy, że w 15 Batalionie Saperów w Orzyszu odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 20.01.2017 r. i 06.02.2017 r. o godz. 8:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

15 batalion saperów
ul. Wojska Polskiego 33
12-250 Orzysz
tel. 261 331 308

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260