Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2017-01-03 13:47:46
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie.
Informujemy, że w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się 12.01.2017 r. od godz. 8.00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

JW 4055
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów
tel. 261 158 268 lub 261 158 220

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- przybory do pisania;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Osoby po służbie przygotowawczej mogą się zgłaszać na kwalifikacje bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260