Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-10-28 10:44:01
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku.
Informujemy, że w 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwydo zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 14.11.2016 r. od godz. 9:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
18 Pułk Rozpoznawczy
ul. Kawaleryjska 70
tel. 261-398-755

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej;

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260