Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-09-15 08:37:55
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych podoficerów i oficerów zawodowych w 25. Batalionie Obrony Terytorialnej w Białymstoku.
Informujemy, że w 25.Batalionie Obrony Terytorialnej w Białymstoku odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwydo zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 26.09.2016 r. od godz. 9:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
25. batalion OT
ul. Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
tel. 261-398-941

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- CV;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Żołnierze rezerwy, którzy odbyli służbę przygotowawczą powinni posiadać odbyte ćwiczenia rotacyjne.

Wykaz stanowisk na które poszukiwani są kandydaci do zawodowej służby wojskowej:


Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261-398-260