Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-23 14:41:05
Kawalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 3 Batalionie Zmechanizowanym w Zamościu.
Informujemy, że w 3 Batalionie Zmechanizowanym w Zamościu odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu:
- 13 października 2016 r.
Kwalifikacje rozpoczynają się o godzinie 8:00

Miejsce stawiennictwa:
3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu JW3391
ul.Piłsudskiego36
22-400 Zamość woj.Lubelskie
tel. kontaktowy: 261-181-307

Kandydaci na kwalifikację powinni posiadać:
— aktualne zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z WF;
— oświadczenie o niekaralności;
— dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby (kandydaci spośród żołnierzy NSR bez odbycia ćwiczeń rotacyjnych mogą przystąpić do kwalifikacji);
— dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;
— ubiór sportowy;
— środki piśmiennicze.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260