Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-23 14:36:09
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów w 1 Batalionie Strzelców podhalańskich w Rzeszowie.
Informujemy, że w JW 3841 poszukuje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej na stanowiska:

DOWÓDCA PLUTONU, SW: 20-B-01, STE: PPOR./POR. - 5 stanowisk;
DOWÓDCA PLUTONU, SW: 30-A-01, STE: PPOR./POR. - 1 stanowisko;
DOWÓDCA DRUŻYNY, SW: 20-B-23, STE: PODOFICER - 8 stanowisk;
PODOFICER SZTABOWY, SW: 28-B-21, STE: PODOFICER - 1 stanowisko.


Kandydatów zainteresowanych służbą zawodową w 1 Batalionie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie prosimy o kontakt telefoniczny z JW nr 261 155 306
w celu ustalenia terminu kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej.

Miejsce stawiennictwa:
1 batalion strzelców podhalańskich JW 3841
ul. Lwowska 5
35-922 Rzeszów woj. Podkarpackie

Telefon kontaktowy: 261 155 306

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• strój sportowy;
• świadectwo ukończenia ostatniej szkoły;
• dokumenty potwierdzające przebieg czynnej służby wojskowej;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu:261 398 260