Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-18 10:05:24
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.
Informujemy, że w każdy wtorek miesiąca o godz. 08.00 w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

 

Na  przedmiotowe kwalifikacje mogą zgłaszać się:
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych
- żołnierzepo odbyciu zasadniczej służby wojskowej
- elewi po odbyciu służby przygotowawczej ( nie jest wymagany kontrakt NSR).

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Biuro przepustek JW. 1749, Al. Wojska Polskiego 250.

Kandydaci powinni  posiadać:
-   dokument tożsamości – książeczkę wojskową , dowód osobisty,
-   aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
-   ubiór i obuwie sportowe,
-   przybory do pisania.

Kandydaci posiadający w dzień kwalifikacji ważne zaświadczenie o odbyciu egzaminu z wychowania fizycznego z innej jednostki lub ośrodka  szkolenia służby przygotowawczej będą zwolnieni z egzaminu.

Osoba do  kontaktu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji – st. kpr.Rafał SOLIŃSKI.
tel. kontaktowy-  261-454-031.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać osobiściew Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku lub pod numerem telefonu: 261 398 260.