Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-17 11:19:38
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu.
Informujemy, że dn. 23 i 25 sierpnia 2016 r.o godz. 08.00 w 11 batalionie dowodzenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 

 1.  W korpusie szeregowych zawodowych:
     - posiadających kontrakt w ramach NSR,
     - żołnierzy ,którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową a w szczególności dla KIEROWCÓW kat. „C”; „C+E’’; „T”.

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER ( sierż., st.sierż.,mł.chor.) w n/wym. korpusach osobowych:
    - Wojsk Lądowych,
    - Łączności i Informatyki,
    - Inżynierii Wojskowej,
    - Logistyki,
    - Wychowawczym.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Biuro przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu o godz. 07.45.

Kandydaci powinni posiadać:

   - dokument tożsamości – książeczkę wojskową , dowód osobisty
   - dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, prawo jazdy itp.
   - aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego:
             - świadectwo służby ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
             - zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR),
             - świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego ( w przypadku żołnierzy NSR),
             - ubiór i obuwie sportowe.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej
Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji – mł. chor. Mariusz CZEKAN
tel. kontaktowe - 262-780-262; 261 688 457.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać osobiście
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku lub pod numerem telefonu: 261 398 260.