Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-12 14:27:17
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.
Informujemy, że dn. 16 i 18 sierpnia 2016 r. o godz. 08:00 w 11 Batalionie Dowodzenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.1. W korpusie szeregowych zawodowych:
- posiadających kontrakt w ramach NSR,
- żołnierzy ,którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową  a w szczególności dla KIEROWCÓW kat. ”C” ; „C+E’’ oraz „T”

2. W korpusie podoficerów rezerwy: o st. PODOFICER (sierż., st.sierż.,mł.chor.) w n/wym. korpusach osobowych:

- Wojsk Lądowych,
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki
- Wychowawczym

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Biuro przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu o godz.07.45

Kandydaci powinni  posiadać:
- dokument tożsamości – książeczkę wojskową , dowód osobisty
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, prawo jazdy itp.)
- aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu  o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego ( w przypadku żołnierzy NSR)
- ubiór i obuwie sportowe

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej

Osoba do  kontaktu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji – mł. chor.. Mariusz CZEKAN
tel. kontaktowe -  262 780 262;  261 688 457

Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać osobiście
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku lub pod numerem telefonu: 261 398 260.