Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-05 13:00:13
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu
Informujemy, że dn. 09 i 11 sierpnia 2016 r. w 11 batalionie dowodzenia 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.


1. w korpusie szeregowych zawodowych:

- posiadających kontrakt w ramach NSR,
- żołnierzy ,którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową  a w szczególności dla KIEROWCÓW kat. ”C” ; „C+E’’
  oraz „T”

2. w korpusie podoficerów rezerwy: o STE:PODOFICER ( sierż., st.sierż.,mł.chor.) w n/wym. korpusach osobowych:

    -  Wojsk Lądowych,
    -  Łączności i Informatyki,
    -  Inżynierii Wojskowej,
    -  Wychowawczym

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
Biuro przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu o godz.07.45

Kandydaci powinni  posiadać:
- dokument tożsamości – książeczkę wojskową , dowód osobisty
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty, prawo jazdy itp.)
- aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu  o braku przeciwwskazań do   przystąpienia do egzaminusprawnościowego
       -   świadectwo służby ( dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
       -   zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (w przypadku żołnierzy NSR)
       -   świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego ( w przypadku żołnierzy NSR)
       -   ubiór i obuwie sportowe.

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I – rozmowa kwalifikacyjna
Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej
Osoba do  kontaktu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji – mł. chor. Mariusz CZEKAN
tel. kontaktowe -  262-780-262;  261 688 457


Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu 261 398 260