Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-05 12:41:52
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie.
Informuję, że w dniach 30.08.2016 r. i 13.09.2019 r. w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą — bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Zainteresowani w dniu kwalifikacji powinni przybyć na godz. 08.00.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:
- strój sportowy;
- dowód osobisty (książeczkę wojskową);
- zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego.

Osoba do  kontaktu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji – mł. chor. Włodzimierz Stypuła
tel. kontaktowy  261 — 158 —268