Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-08-02 11:02:49
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.
Informujemy, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w specjalnościach ogólnowojskowych a w szczególności dla kierowców kat. ”C” ,”C+E” .


Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek miesiąca aż do odwołania. Do kwalifikacji mogą przystępować:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie
70-904 Szczecin
ul. Wojska Polskiego 250
tel. kontaktowy 261-454-031

Osoba do kontaktu – st. kpr. Rafał SOLIŃSKI

Kandydaci powinni  posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu  o braku przeciwwskazań do   przystąpienia do egzaminu z WF,
- strój oraz obuwie sportowe,
- przybory do pisania.

Szczegółowe informacje dotyczące pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu 261 398 260.