Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-07-27 12:11:27
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej 4391 w Tomaszowie Mazowieckim.
Informujemy, że w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

 

Termin kwalifikacji:
- 05 sierpnia 2016 roku, godzina 8.30.

Miejsce stawiennictwa:

JW 4391 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piłsudskiego 72
97-217 Tomaszów Mazowiecki
Telefon kontaktowy: 261 167 714

Kandydat powinien posiadać:

• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: tel. 261 398 260