Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-07-27 12:09:40
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowychi podoficerów zawodowych w 11Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.
Informujemy, że w dniu 02 i 04 sierpnia 2016 r. o godz. 8.00 w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

34 Brygada Kawalerii Pancernej
JW 2423
ul. Żarska 1
68-100 Żagań woj.lubuskie
tel. 261 688 457

Kandydat powinien posiadać
:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy, certyfikaty);
• strój sportowy;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej oraz szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: tel. 261 398 260.