Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-06-20 15:21:56
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie.
Informujemy, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje, połączone z egzaminemze sprawności fizycznej odbywać się będą w każdy wtorek o godzinie 8:00.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
JW 1749
ul. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin
Tel. 261 454 031

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
- przybory do pisania.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260