Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-05-17 14:54:30
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów w Brygadzie Wsparcia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Stargardzie.
Informujemy, że w JW 4091 w Stargardzie istnieją wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych.Szczegółowe warunki naboru są dostępne  pod numerem tel. 261 451 011 lub 261 451 018

Dane adresowe JW:
Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpus Północ-Wschód
JW4091
ul. Aleja Żołnierza 37
73-110 Stargard woj.Zachodniopomorskie
tel. kontaktowy: 261-451 011 lub 261 451 018

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 100 BATLIONIE ŁĄCZNOŚCI w Wałczu tel. 261 472 010


1. Dowódca Aparatowni - podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.)
- SW: 28B33 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE — 32;
2. Dowódca Radiostacji - podoficer (sierż/st.sierż/mł.chor.)
- SW: 28B26 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE — 4;
3. Dowódca Terminala - podoficer (sierż./st.sierż/mł.chor.)
- SW: 28B34 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE — 1;
4. Technik Terminala Satelitarnego - podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor.)
- SW: 28B34 - Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa TAJNE —5;
5. Technik Aparatowni Diagnostyczno-Remontowej (ADR) - podoficer
(sierż./st.sierż./rnł.chor.) - SW: 28T24 Wymagane Poświadczenie Bezpieczeństwa POUFNE —2;
6. Kierowca kat. C+E — szer./st.szer. — SW: 38T65 — 6;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 104 BATLIONIE LOGISTYCZNYM w Wałczu tel. 261 473 113

1. Dowódca Zespołu - Lekarz — por/kpt. - SW: 40A01 — 1;
2. Lekarz — ppor./por. — SW: 40B01 — 1;

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH
DO OBSADZENIA W 102 BATALIONIE OCHRONY W BIELKOWIE tel. 261 461 113

1. Kierownik Grupy — podoficer starszy (chor./st.chor./st.chor.szt.)—SW: 28B21/99Z99— 1;
2. Podoficer (sierż./st.sierż./mł.chor):
    1) Kierownik Kancelarii — SW: 54D21/54D24 — 1;
    2) Podoficer Sztabowy — SW: 54B21/99Z99 — 1;
    3) Podoficer Sztabowy — SW: 30C21 — 1;
    4) Podoficer Sztabowy — SW: 28D21/28D24 — 1;
    5) Instruktor— SW: 20B21 — 1;
    6) Instruktor — SW: 36A21 —1;
    7) Podoficer Sztabowy — SW: 38A21 — 1;
    8) Podoficer Sztabowy — SW: 38T29 — 1;
    9) Technik Kompanii — 38T32 — 2;
   10) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 30A21 — 2;
   11) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Obsługi — SW: 32A23 — 2;
   12) Zastępca Dowódcy Plutonu — Dowódca Drużyny — SW: 32B25 — 1;
   13) Technik Kompanii — SW: 38T21 — 1;
   14) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu— SW: 38T32 — 1;
   15) Dowódca Drużyny Remontowej — Kierownik Warsztatu— SW: 32T25/38T34 — 1;
3. Podoficer młodszy ( kpr./st.kpr/plut):
    1) Kancelista — SW: 54D24/38T26 — 1;
    2) Kancelista — SW: 54D24199Z99 — 1;
    3) Dowódca Drużyny — SW: 34A27 — 1;
    4) Dowódca Wozu Dowodzenia — 28B38 — 1;
    5) Dowódca Obsługi - SW: 32A23 — 4;
    6) Dowódca Drużyny — SW: 32B25 — 1;
    7) Dowódca Obsługi - Dowódca Drużyny - SW: 36A23 - 2;
    8) Ratownik Medyczny — SW: 40H21 — 1
4. Kierowca Kołowego Transportera Opancerzonego — szer./st.szer.— SW: 20B72 — 13;
5. Kierowca kat. C - szer./st.szer. — SW: 38T64 —40;
6. Kierowca kat. C+E - szer./st.szer. — SW: 30T65 — 6;


Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260