Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-05-13 15:06:34
Kwalifikacja żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 5 pułku inżynieryjnym w Szczecin Podjuchy.
Informujemy, że w 5 pułku inżynieryjnym odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje odbywają się w każdą środę od godz. 8.00

Miejsce stawiennictwa:
5 pułk inżynieryjny
ul. Metalowa 39
Szczecin Podjuchy
Telefon kontaktowy: 261 454 788

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• strój sportowy;
• życiorys /CV/;
• dokumenty potwierdzające przebieg czynnej służby wojskowej;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260