Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-05-02 12:15:19
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 8 batalionie radiotechnicznym w Lipowcu.
Informujemy, że w 8 batalionie radiotechnicznym w Lipowcu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowychi podoficerów zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 19.05.2016 r.o godz. 9:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

JW 2031 Lipowiec
Lipowiec 138
12-100 Szczytno
tel. 261 343 250 lub 261 343 171

Szczegółowe warunki naboru zamieszczone są na stronie internetowejwww 8brt.wp.mil.pl

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260