Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-04-27 15:15:20
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 4 Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku.
Informujemy, że w 4 Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbywają się w każdy wtorek i piątek tygodnia o godz. 8.00.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

JW 1517 Czerwieńsk
ul. Składowa 10
66-016 Czerwieńsk woj. Lubuskie
tel. 261 671 251 lub 261 671 312

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260