Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-04-11 14:21:27
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 14 dywizjonie artylerii przeciwpancernej w Suwałkach.
Informujemy, że w JW. 1747 w Suwałkach odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 20.04.2016 r.o godz. 8:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

JW. 1747
ul. Wojska Polskiego 21
16-400 Suwałki
tel. 261 347 551

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260