Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-04-11 13:57:39
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach.
Informujemy, że w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje odbędą się w dniach:
- 13, 20 kwiecień 2016 r.
- 11, 25 maj 2016 r.
- 08, 29 czerwiec 2016 r.
- 07, 28 wrzesień 2016 r.
- 12, 26 październik 2016 r.
- 09, 23 listopad 2016 r.
- 07, 14 grudzień 2016 r.

Kwalifikacje rozpoczynają się o godzinie 8:00

Miejsce stawiennictwa:

JW 4115
ul. Gen. Andersa  47
44-121 Gliwice
tel. kontaktowy: 261 111 726

Kandydaci powinni posiadać:
-książeczka wojskowa,
-dowód osobisty,
-strój sportowy/obuwie sportowe,
-świadectwo ukończenia szkoły,
-inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ( np. prawo jazdy itp.),
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260