Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-03-10 14:27:15
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej.
Informujemy, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białejodbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje odbędą się w dniach:
- 06, 20 kwiecień 2016 r.

Kwalifikacje rozpoczynają się o godzinie 7:30

Miejsce stawiennictwa:
JW 1328
ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko Biała
tel. kontaktowy: 261-123-432

Kandydaci powinni posiadać:
-książeczka wojskowa,
-dowód osobisty,
-strój sportowy/obuwie sportowe,
-świadectwo ukończenia szkoły,
-inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ( np. prawo jazdy itp.),
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260