Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-02-17 15:16:29
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 2 Pułku Rozpoznawczym w Hrubieszowie.
Informujemy, że w 2 pułku rozpoznawczym w Hrubieszowie odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbędą się 01.03.2016 r. i 08.03.2016 r. od godz. 8.00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

JW 4055
ul. Dwernickiego 4
22-500 Hrubieszów
tel. 261 158 268 lub 261 158 220

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Preferowane specjalności wojskowe:
- kierowca kat. „C” i „C+E”
- zwiadowca

Osoby po służbie przygotowawczej mogą się zgłaszać na kwalifikacje bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.
Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260