Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-01-26 12:48:52
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 11 pułku artylerii w Węgorzewie.
Informujemy, że w 11 pułku artylerii w Węgorzewie odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje, połączone z egzaminemze sprawności fizycznej odbędą się w dniu 27 stycznia 2016 r. o godzinie 7:30

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

11 pułk artylerii
ul. Bema 7
11-600 Węgorzewo
Tel. 261 337 132

Termin kwalifikacji należy potwierdzić telefonicznie.

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:

- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
- zaświadczenie o odbytych ćwiczeń rotacyjnych ( tylko żołnierze NSR)
- świadectwo służby ( tylko byli żołnierze zawodowi)

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu 261 398 260