Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-01-22 14:00:07
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 15 Pułku Przeciwlotniczym w Gołdapi.
Informujemy, że w 15 pułku przeciwlotniczym w Gołdapi odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Kwalifikacje połączone z egzaminem ze sprawności fizycznej odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 10:00

Miejsce stawiennictwa kandydatów:

JW 4808 Gołdap
ul. Partyzantów 33
tel. 261 336 244

Kandydaci powinni zabrać ze sobą:
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- świadectwo ukończenia szkoły;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy);
- strój sportowy;
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

Warunki naboru:
1. obywatelstwo polskie;
2. wiek – poniżej 33 roku życia ( rocznik 1983 i młodsi);
3. wykształcenie minimum zawodowe;
4. odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa;
5. odbyte ćwiczenia rotacyjne ( przynajmniej 1 raz);
6. niekaralność;
7. dobry stan zdrowia;
8. rozmowa kwalifikacyjna;
9. pozytywnie zdany sprawdzian z WF.

BYLI ŻOŁNIERZE ZAWODOWI NIE BĘDĄ BRANI POD UWAGĘ
Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260