Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-01-12 12:17:58
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w 2016 r. w korpusie szeregowych zawodowych i NSR w 18 Batalionie Powietrznodesantowym w Bielsku Białej.
Informujemy, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej odbędą się kwalifikacje żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych i NSR.Kwalifikacje odbędą się w dniach:
- 13, 27 styczeń 2016 r.
- 10, 24 luty 2016 r.
- 09, 23 marzec 2016 r.
- 06, 20 kwiecień 2016 r.
- 11, 25 maj 2016 r.
- 15, 29 czerwiec 2016 r.
- 06, 28 wrzesień 2016 r.
- 12, 26 październik 2016 r.
- 09, 23 listopad 2016 r.
- 07, 21 grudzień 2016 r.

Kwalifikacje rozpoczynają się o godzinie 8:00

Miejsce stawiennictwa:
JW 1328
ul. Bardowskiego 1
43-300 Bielsko Biała
tel. kontaktowy: 261-132-201

Kandydaci powinni posiadać:
-książeczka wojskowa,
-dowód osobisty,
-strój sportowy/obuwie sportowe,
-świadectwo ukończenia szkoły,
-inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje ( np. prawo jazdy itp.),
-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego.

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260