Strona Główna BIP Strona Główna
- terminy kwalifikacji w JW
 
2016-01-08 14:05:11
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w 11 Batalionie Dowodzenia w Żaganiu.
Informujemy, że w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 8.00 w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.Ponadto informujemy, że kwalifikacje odbywają się w batalionie cyklicznie w każdą środę tygodnia.

Miejsce stawiennictwa kandydatów:
34 Brygada Kawalerii Pancernej
JW 2423
ul. Żarska 1
68-100 Żagań woj. lubuskie
tel. 261 688 457

Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy, certyfikaty);
• strój sportowy;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej oraz szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;

Szczegółowych informacji dotyczących pełnienia zawodowej służby wojskowej można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pod numerem telefonu: 261 398 260