Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualności
 
2017-05-11 15:15:09
Spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku
11 maja br. na zaproszenie Komendanta 10-2 Hufca Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku.Tematem prezentacji i pogadanki były „Ochotnicze formy służby wojskowej w dobie profesjonalizacji Sił Zbrojnych”. 
Uczestnicy zajęć mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat wszystkich form służby wojskowej, a w szczególności naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej, zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego oraz służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych.