Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
w Białymstoku

ul. Lipowa 35
15-428 Białystok

tel. 261 398 292

fax 261 398 294
e-mail: wkubialystok@ron.mil.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

8:00 - 16:00
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 15:30

 

Informujemy, że odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane jedynie osobom, które podadzą pełne dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko,
- imię ojca,
- numer PESEL,
- miejsce stałego zameldowania.


  Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami
  - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień
 
tel. 261 398 219

  Szef Wydziału Rekrutacji
  Oficer Prasowy
 
tel. 261 398 821

  Dane kontaktowe dotyczące Obrony Terytorialnej:
                                                  WSzW w Białymstoku:
                                                 
                                                  WKU w Białymstoku:
 


                                                  1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej:


tel. 261 398 485

tel. 261 398 821
tel. 261 398 220
tel. 261 398 260

tel. 261 398 691
kom. 723 253 645
 

  Dane kontaktowe dotyczące Klas Mundurowych
 
tel. 261 398 821

  Dane kontaktowe dotyczące Legii Akademickiej
 
tel. 261 398 251

  Sprawy związane z Narodowymi Siłami Rezerwowymi (NSR)
 
tel. 261 398 264

  Sprawy ćwiczeń wojskowych rotacyjnych żołnierzy NSR
 
tel. 261 398 253

  Sprawy naboru do służby przygotowawczej
 
tel. 261 398 252

  Sprawy studentów i absolwentów szkół wyższych oraz uczniów szkół średnich,
  informacje na temat szkolnictwa wojskowego
 
tel. 261 398 260

  Sprawy osób podlegających kwalifikacji wojskowej
 
tel. 261 398 251

  Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy
 
tel. 261 398 215

  Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy posiadających przydziały
  mobilizacyjne, kursy żołnierzy rezerwy
 
tel. 261 398 290

  Nabór do zawodowej służby wojskowej
 
tel. 261 398 260

  Opiekun indywidualny w ramach systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy
  i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska
 
tel. 261 398 274

  Portier
 
tel. 261 398 292